In de vakantie is er weer gebrainstormd door een groepje mmmEggies die zich bezighoudt met het opzetten van de kakelpot met bijbehorende kakelkaarten, en lesmateriaal voor de pluimveehouderij die deelneemt aan Boerderijeducatie Nederland. Hierbij krijgen we ondersteuning van Ilse, een lerares in opleiding en Simon die al het grafische werk gaat uitvoeren. Blij met een Ei zal dit geheel financieel ondersteunen. Het wordt een mooi educatief lespakket. Supertrots dat we hier weer een bijdrage aan mogen leveren!