Eind januari was de NOT beurs of te wel de beurs voor leraren van de lagere school en middelbare scholen. We hebben veel gesprekken gevoerd met leerkrachten en ook ons nieuwe lespakket kwam voor de dag. Dit lespakket is voor gastboeren zodat als ze klassen op hun erf krijgen ze ook wat kunnen laten zien en wat lesmateriaal hebben.