Op 18 december tekende Stichting Blij met en Ei (en daarmee ook met de mmmEggies) de samenwerkingsovereenkomst met het Platform Boerderijeducatie Nederland. Daarmee zijn zij officieel de vierde sector, naast de melkveehouderij, de melkgeitenhouderij en de varkenshouderij, die het mede mogelijk maakt dat er boerderijlessen verzorgd kunnen worden op agrarische bedrijven. De doelstellingen van beide organisaties op het gebied van educatie sluiten perfect op elkaar aan. Samen wordt er ingezet op een efficiënte en duurzame relatie zodat veel leerlingen een realistisch en hedendaags beeld krijgen van de eierproductie in ons land! Blij met een Ei gaat de boerderijlessen die verzorgd worden door legpluimveehouders financieren. Daarnaast betalen zij mee aan de opleidingskosten voor nieuwe legpluimveehouders die educatieboer willen worden.De Stichting Blij met een Ei geeft voorlichting over de legpluimveehouderij in Nederland en stimuleert de dialoog tussen producent en consument. Het doel van de Stichting is de bevordering van een duurzame en economisch sterke legpluimveesector, gebaseerd op de wensen uit de maatschappij. Alle voorlichtende activiteiten van de Stichting Blij met een Ei worden uitgevoerd door enthousiaste legpluimveehouders en andere vrijwilligers. Ook de mmmEggies maken deel uit van de stichting welke richting de consument de gezondheid en veelzijdigheid van het ei promoten.Het Platform Boerderijeducatie Nederland (BEN) bestaat uit 17 regionale initiatieven op het gebied van boerderijeducatie. Het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland biedt garantie voor kwaliteit van de locatie, het lesmateriaal en de bekwaamheid van de educatieboer(in). De 325 aangesloten educatieboeren ontvangen jaarlijks honderden schoolklassen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Op www.boerderijeducatienederland.nl is te zien welke educatieboeren actief zijn en kan men direct een bezoek aan een educatieboerderij regelen.